Geologická spoločnosť Košice

Sme na trhu už od roku 1999

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť bola založená v roku 1999 a aktívne sa do služieb v geológii zapojila v roku 2002. V súčasnej dobe zamestnáva kolektív odborníkov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v odbore. Hlavnou náplňou činnosti našej spoločnosti je geologický prieskum – inžinierska geológia, hydrogeológia, geologický prieskum životného prostredia, geofyzikálne práce, technické práce, laboratórne rozbory zemín, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia a sanácia geologického prostredia.

V priebehu posledných rokov postupne rozširujeme rozsah svojej činnosti a snažíme sa priebežne zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb. Z posledných úspechov môžeme spomenúť rozšírenie oddelenia geofyzikálnych meraní o elektromagnetický geofyzikálny prístroj tzv. georadar a prístroj pre odporovú tomografiu tzv. multikábel, zavedenie ďalších nových technológií a ich úspešná aplikácia v rámci sanácií environmentálnych záťaží, skvalitnenie prác spracovaním údajov v GIS-e (Geografický Informačný Systém) a výstupov cez veľkoformátové tlačiarne.

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov na zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Taktiež je autorizovaná na výkon úradného merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu.

Veríme, že spolupráca s nami splní Vaše predstavy o poskytovaní kvalitných služieb.

Kontaktujte nás

GEO Slovakia, s.r.o.
Popradská 90
040 11 Košice

+421 55 / 729 72 34
+421 55 / 729 72 35
geoslovakia@geoslovakia.sk