Geologická spoločnosť Košice

KONTAKT

Kontakty

 

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Vladimír Fabian

riaditeľ spoločnosti

+421 905 206 361

geoslovakia@geoslovakia.sk

ODDELENIE EKONOMIKY A ADMINISTRATÍVY

Ing. Ľubomíra Želinská            vedúca oddelenia ekonomiky a aministratívy

+421 915 996 630

zelinska@geoslovakia.sk
Mgr. Stanislava Hasajová

asistentka

+421 917 104 107

hasajova@geoslovakia.sk
Marián Maťašovský

správca budovy

+421 905 563 821

geoslovakia@geoslovakia.sk

STREDISKO INŽINIERSKEJ GEOLÓGIE

Ing. Marcela Boszáková

vedúca strediska inžinierskej geológie

+421 915 988 682

boszakova@geoslovakia.sk

ODDELENIE INŽINIERSKEJ GEOLÓGIE

Ing. Jana Hajduková

vedúca oddelenia inžinierskej geológie

+421 905 675 933

hajdukova@geoslovakia.sk
Ing. Monika Drozdová

vedúca oddelenia terénnych skúšok

+421 905 472 931

drozdova@geoslovakia.sk
RNDr. Dušan Grman

odborný geológ

+421 55 729 7234

geoslovakia@geoslovakia.sk
Ing. Martina Magdošková

odborný geológ

+421 915 988 684

magdoskova@geoslovakia.sk

ODDELENIE GEOFYZIKÁLNYCH MERANÍ

Ing. Vladimír Syčev

vedúci oddelenia geofyzikálnych meraní

+421 905 591 552

sycev@geoslovakia.sk
Olena Pylypenko

asistent geologickej služby

+421 905 650 960

pylypenko@geoslovakia.sk

LABORATÓRIUM MECHANIKY ZEMÍN

Jana Gregová

vedúca laboratória mechaniky zemín

+421 917 545 695

gregova@geoslovakia.sk

STREDISKO HYDROGEOLÓGIE A ENVIRONMENTÁLNEJ GEOLÓGIE

Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH

vedúci strediska hydrogeológie a environmentálnej geológie

+421 915 948 386

hydro@geoslovakia.sk

ODDELENIE HYDROGEOLÓGIE A ENVIRONMENTÁLNEJ GEOLÓGIE

Mgr. Anna Jakubíková

vedúca oddelenia hydrogeológie

+421 918 660 726

jakubikova@geoslovakia.sk
Ing. Ivana Tóthová

odborný geológ

+421 905 543 478

tothova@geoslovakia.sk
Ing. Gabriela Baloghová

asistent geologickej služby

+421 908 337 342

baloghova@geoslovakia.sk
Ing. Mária Hodáková, PhD.

asistent geologickej služby

+421 907 597 492

hodakova@geoslovakia.sk
Ing. Monika Ewa Petriláková, PhD.

asistent geologickej služby

+421 918 660 635

petrilakova@geoslovakia.sk
Ing. Michal Kubec

asistent geologickej služby

+421 915 988 683

kubec@geoslovakia.sk
Mgr. Daniel Siládi

asistent geologickej služby

+421 905 415 068

siladi@geoslovakia.sk
Ing. Lenka Bátoryová

asistent geologickej služby

+421 917 751 080

batoryova@geoslovakia.sk
Ing. Barbora  Bolečková

asistent geologickej služby

+421 918 112 459

boleckova@geoslovakia.sk
Bc. Jozef Nalepovič

technický pracovník

+421 905 675 931

nalepovic@geoslovakia.sk