Office:
GEO Slovakia s.r.o.
Popradská 90
040 11 Košice

Fax:
+421 55 729 72 30
Mail:
geoslovakia@geoslovakia.sk

Tel.:
+421 55 729 72 34
+421 55 729 72 35

Environmentálna geológia - fotogaléria