Vitajte na web stránke spoločnosti GEO Slovakia, s.r.o.


Spojenie s procesmi prírody - Connexionem cum processibus natura

Hlavnou náplňou činnosti našej spoločnosti sú :

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov na zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Taktiež je autorizovaná na výkon úradného merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu.

Veríme, že spolupráca s nami splní Vaše predstavy o poskytovaní kvalitných služieb.

Adresa:
GEO Slovakia, s.r.o.
Popradská 90
040 11 Košice                                                                      

Mail: 
geoslovakia@geoslovakia.sk

Tel:
+421 55 / 729 72 34
+421 55 / 729 72 35